Utställningar

 

Permanenta utställningar:

Flickornas klädloft (Loftet)

Österbottnisk brudstuga (Storstugan)

Säljakt (i egen byggnad)