Verksamhet för barn och unga

Dramaguidningar och tidsresor
Utöver de vanliga guidade rundturerna erbjuder vi för grupper även dramatiserade guidningar och tidsresor, där vi som guidar spelar roller och där även barnen aktivt deltar i guidningen genom att i tidsenliga kläder utföra vardagssysslor, laga mat, göra hantverk och dylikt. Tidsresorna skräddarsys enligt gruppens ålder, storlek, önskemål och årstid.
Från och med mitten av november inleder vi guidningar kring julfirandet och julförberedelser.  ”Gammaldags jul”, som utspelar sig vid 1900-talets början. I julguidningarna ingår även pyssel, grötlunch och ringdanser.

 

Museitrunken
Vårt projekt Museitrunken innebär att vi tar ut museet till dem som inte har möjlighet att komma till museet. Precis som övrigt program skräddarsyr vi innehållet i trunken enligt gruppen och dess önskemål.

 

Naturstig
På friluftsmuseets område finns även skogsbacke, i vilken vi sätter upp en s.k. naturstig. Längs stigen finns information och frågor om naturens eget skafferi – hur man har använt produkter ur naturen i självhushållningens Finland. Naturstigen vill även fostra till miljötänkande och respekt för vår natur. Naturstigen kan man ta del av med guide eller lärare och finns i olika svårighetsgrad. Se rubriken till höger.

 

Födelsedagskalas
Vill ni ordna barnkalas i en inspirerande och lekvänlig miljö? Vi arrangerar ert kalas som en tidsresa med de ingredienser ni önskar. Ta kontakt till museet och begär offert!

 

Hemåkern
Varje år engagerar vi en skolklass i vårt trädgårdsland. Vi har bl.a. odlat lin, hampa och potatis. Eleverna har deltagit i sådd, skörd och bearbetning och det har varit väldigt lyckat och inspirerande.

 

Lekdag

Skolklasser är året runt välkomna till museet för en lekdag. Ni kan kostnadsfritt använda våra lekredskap (styltor mm) och den miljö friluftsmuseet erbjuder. Om ni önskar erbjuder vi ledd verksamhet, vilket innebär gammaldags lekar på gården och eventuellt naturstigen.

 

Sommarläger

Under sommarlovet ordnar Brage i samarbete med andra aktörer två olika dagsläger. Under andra sommarlovsveckan i juni håller vi ett läger tillsammans med Tidlös tradition. Andra veckan i augusti ordnar vi ett dagsläger i samarbete med UngMartha där vi fokuserar på mat och hantverk. Anmälningar till båda lägren riktas till Brages verksamhetsledare. Mer info under aktuellt och kontakta oss!