Verksamhet för barn och unga

Museet som klassrum

Museet är det perfekta klassrummet. I våra miljöer kan vi arbeta ämnesöverskridande, lyfta fram komplicerade processer på ett handgripligt sätt och ha väldigt roligt medan vi lär oss!

Stundars friluftsmuseum i Korsholm och Brages friluftsmuseum i Vasa erbjuder gemensamt tre program; Det historiska miljöäventyret för åk 1–6, Fördel skola för åk 6–9, samt hybridpaketet 1800-talets Life hacks. Programmen tar avstamp i såväl läroplanen som i Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Programmen är tredelade och består av ett förarbete som utförs i skolan, ett besök på endera Stundars eller Brages friluftsmuseum och ett efterarbete. Allt material till för- och efterarbete finns tillgängligt på denna sida.

 

Dramaguidningar och tidsresor
Utöver de vanliga guidade rundturerna erbjuder vi för grupper även dramatiserade guidningar och tidsresor, där vi som guidar spelar roller och där även barnen aktivt deltar i guidningen genom att i tidsenliga kläder utföra vardagssysslor, laga mat, göra hantverk och dylikt. Tidsresorna skräddarsys enligt gruppens ålder, storlek, önskemål och årstid.
Från och med mitten av november inleder vi guidningar kring julfirandet och julförberedelser.  ”Gammaldags jul”, som utspelar sig vid 1900-talets början. I julguidningarna ingår även pyssel, grötlunch och ringdanser.

 

Naturstig
På friluftsmuseets område finns även skogsbacke, i vilken vi sätter upp en s.k. naturstig. Längs stigen finns information och frågor om naturens eget skafferi – hur man har använt produkter ur naturen i självhushållningens Finland. Naturstigen vill även fostra till miljötänkande och respekt för vår natur. Naturstigen kan man ta del av med guide eller lärare och finns i olika svårighetsgrad. Se rubriken till höger.

 

Födelsedagskalas
Vill ni ordna barnkalas i en inspirerande och lekvänlig miljö? Vi arrangerar ert kalas som en tidsresa med de ingredienser ni önskar. Ta kontakt till museet och begär offert!

 

Lekdag

Skolklasser är året runt välkomna till museet för en lekdag. Ni kan kostnadsfritt använda våra lekredskap (styltor mm) och den miljö friluftsmuseet erbjuder. Om ni önskar erbjuder vi ledd verksamhet, vilket innebär gammaldags lekar på gården och eventuellt naturstigen.

 

Sommarläger

Under sommarlovet ordnar Brage i samarbete med andra aktörer olika dagsläger. Under första sommarlovsveckan i juni ordnar vi ett hantverksläger. Andra veckan i augusti ordnar vi ett dagsläger i samarbete med UngMartha där vi fokuserar på mat och hantverk. Anmälningar till junilägret riktas till Brages verksamhetsledare, anmälningen öppnar i mars. Mer info om lägren under aktuellt och i evenemangskalendern!