Museet

Välkommen till Brages friluftsmuseum!

Bragegården grundades år 1933 och är naturskönt beläget endast ett par kilometer från Vasa centrum.

De 23 byggnaderna på friluftsmuséet bildar en kulturhistorisk och funktionell enhet, som leder besökarna in i en traditionell österbottnisk allmogemiljö med storstugan i centrum.

Bragegården upprätthålls av Föreningen Brage i Vasa r.f, som förutom omvårdnaden och planering av museiområdet även ordnar evenemang, kurser och aktiviteter som på olika sätt belyser det svenskösterbottniska kulturarvet.

Våra guider bjuder på en intressant tidsresa som sträcker sig tillbaka till 1800-talets vardag och fest.

Klicka på länkarna i vänsterspalten för att bekanta dig mera med museiområdet, byggnaderna och museets historia.