Byggnader på Bragegården

Sammanlagt nio byggnader kommer från Harf hemman i Böle by i Närpes. Husen flyttades till Vasa på 1920- och 1930-talen, då Föreningen Brage i Vasa inledde museiverksamhet. När museet byggdes upp hade man Skansen i Stockholm och Fölisön i Helsingfors som förebilder. Målet var en fullständig österbottnisk bondgård.

Mangårdsbyggnaden och de övriga husen är inredda enligt gammal allmogetradition. Framstugan (norra delen av mangårdsbyggnaden) är dekorerad som en österbottnisk brudstuga. Interiören är utformad enligt modell från Lappfjärd. Väggarna pryds med s.k. fransa-lakan, speglar, lampetter, pappersblommor och fotografier. I taket hänger 12 brudhimlar, gjorda av fransalakan och silkesschalar. Brudutstyrseln med krona och krans är utställd - och bordet är dukat. Allt är klart för ett bondbröllop anno 1890!

Ett österbottniskt bondbröllop varade i tre dagar. Första dagen vigdes brudparet. Den andra dagen firade man bruden som nu blivit 'ungmor'. På den tredje dagen tog gäster och brudpar avsked av varandra.

I loftsraden finns flickornas klädloft med färgrika textilier. Textilierna var ett tecken på gårdens välstånd. I de övriga husen finns föremål som berättar om vad respektive hus använts till.

På museiområdet finns 23 byggnader. Fyra representerar fisket, en viktig näring för kustbefolkningen. Här finns en strandbod, ett båthus, en fiskarbastu och ett sälskyttemuseum. I sälskyttemuseet finns en inredd fälbåt. I detta museum finns också ett rikt bildmaterial, bl.a. en stor väggmålning som beskriver sälskyttarnas fångstmetoder på Kvarkens vårvinterisar. Nära stranden år en jungfrudans, stenlabyrint, anlagd enligt modell från Valsörarna.

 

MANGÅRDSBYGGNADEN (Harf) uppfördes troligen 1810 och påbyggdes med tre stockvarv år 1843. Hustypen är en parstuga som består av storstuga, framstuga, farstu, farstukammare och även en gavelkammare. Storstugan och kamrarna är möblerade enligt gammal allmogetradition. Framstugan är smyckad som brudstuga med fransalakan, speglar och brudhimlar.

Mangårdsbyggnaden

 

STALLSRADEN (Harf) består av stall, höskulle, vagnslider, loft och bod. I stallet finns tre spiltor och en del redskap. I vagnslidret uppbevarades de bättre körredskapen t.ex. fjäderschäsar och kyrkslädar. Rummet ovanpå stallporten tjänade som sommarbostad för pojkarna. Loftet var flickornas sovplats sommartid. I boden under loftet fanns matförrådet, bl.a. köttinor och kärl för saltfisk. Där förvarades även husmors arbetsredskap såsom klappträn, ostformar, degtråg, såll, vackor och laggade träkärl.

Stallsraden

 

LÅNGRADEN (Harf) består av fähus, hölada, vedlider och två portar. Mellan långraden och stallsraden finns det timrade avträdet. Fähuset är inrett som på Harf med kättar och bås. I båsen finns tjuderband av vidjor. I höladan förvarades hö, halm och hackelse. Portarna användes som förvaringsplats för olika jordbruksredskap. Framför långraden finns brunnen, placerad på samma plats som på Harf.

Långraden eller fähusraden

 

VÄDERKVARNEN med korsfot är från Harf, likaså Härbret.

Väderkvarnen

 

HÄRBRET tjänade till förvaring av spannmål. Där fanns sädeslårar och mjöltunnor.

I SMEDJAN från Harf finns ässja, blåsbälg och smedjetänger.

Vid södra ändan av långraden finn FÅRHUSET OCH SVINHUSET från Harf.

                  

Häbret                                                   Smedjan                                               Fårhuset                               Svinhuset

 

 

Vid södra sidan av den kringbyggda gårdsplanen står LILLSTUGAN, som är en enkelstuga från Kvevlax. Den användes som sytningsstuga för gammelfolket.

Lillstugan eller sytningsstuga för gammelfolket

 

På grund av brandfaran placerades RIAN utanför tunet. Rian är från Sundom och består av ria, loge, halmlada och agnhus. På rians långsida finns den s.k. hästvandringen (ett tröskverk).

Rian och hästvandringen

 

 

RÖKBASTUN är från Sundom. Förutom att bada i användes bastun t.ex. för köttrökning och beredning av lin och hampa.

SJUDARLADAN är från Sundom och användas för saltpetertillverkning. Saltpetersyran behövdes för krutframställning.

                  

Rökbastun                                                                                               Sjudarladan

 

 

SMEDASGÅRDEN är från Purmo, Åvist, byggd som enkelstuga i slutet av 1700-talet och påbyggd senare till parstuga. Huset flyttades till museiområdet hösten 1990 för att tjäna som vaktmästarbostad. Sedan 2013 har huset inhyst museets administration och arbetsutrymmen för museets personal.

Smedasgården

 

Vid stranden finns en s.k. JUNGFRUDANS (stenlabyrint), lagd efter en modell från Valsörarna.

FISKARBASTUN för två fiskelag är från Björköby. Här vistades fiskarna under längre fisketurer ute i Kvarken.

I SÄLSKYTTEMUSEET finns en fälbåt med utrustning som användes på de långa jaktfärderna på Bottensviktens vårvinterisar.

                       

Fiskarbastun                                                                  Jungfrudansen                                Sälskyttemuseet

 

FÄBODEN var sommarviste för husets döttrar och pigor när kreaturen vallades på utmarkerna.

MJÖLKBODEN användes för mjölkhantering såsom ystning och kärning. Båda byggnaderna är från Vörå

STRANDBODEN är från Västervik i Vasa. Där fanns allehanda redskap i anknytning till fisket.