Styrelse

Styrelse 2018

Christer Harf, ordförande, tel. 0500-660335
Peter Sahlsten, vice ordförande
Sofia Lillgäls, sekreterare
Margareta Björk, museisektionens representant
Kaj Holmlund, danslagets representant
Britta Lund, styrelsemedlem
Gertrud Nordman, styrelsemedlem
Nils Staaf, styrelsemedlem
Annica Reini, styrelsemedlem
Iris Nygård, suppleant
Maj-Britt Kolehmainen, suppleant
Britt-Marie Rantala, suppleant