Bli medlem i Vasa Brage

I föreningen fungerar för tillfället två aktiva sektioner: sektionen för museiverksamhet och folklivsforsning och sektionen för folkdanser och lekar. I din ansökan om medlemsskap ska du uppge vilken sektion som intresserar dig.

Medlemsavgiften är endast 15€/år.
Ständig medlem 200€
Skriv siffran 1 med bokstäver: