Museisektionens arbetsutskott 2021

Margareta Björk, ordförande

Christina Rydström

Harriet Björklund

Maria Lindell

Clary Backman

Leena Sandberg

Britt-Marie Rantala

 

 

Museisektionen

Museisektionen vid Föreningen Brage i Vasa r.f. har till uppgift att handha vården av föreningens friluftsmuseum vid Matmorsviken. Sektionen arbetar för museets verksamhet genom att främja dokumentering av traditioner och historia samt värna om natur- och kulturmiljö. Arrangerar talkon, utställningar, kulturresor och studiebesök. Ordnar kurser och samarbetar med hembygdsinstitutioner och museiorganisationer.