Museisektionens arbetsutskott 2020

Margareta Björk, ordförande

Helena Sandström-Snickars

Stina Rydström

Harriet Björklund

Jenny Ingman

Clary Backman

Leena Sandberg

Gretel Kytömäki

 

 

Museisektionen

Museisektionen vid Föreningen Brage i Vasa r.f. har till uppgift att handha vården av föreningens friluftsmuseum vid Matmorsviken. Sektionen arbetar för museets verksamhet genom att främja dokumentering av traditioner och historia samt värna om natur- och kulturmiljö. Arrangerar talkon, utställningar, kulturresor och studiebesök. Ordnar kurser och samarbetar med hembygdsinstitutioner och museiorganisationer.