Danslagets arbetsutskott 2021

Kaj Holmlund, ordförande

Britta Lund, sekreterare

Jan-Erik Skata, vice ordförande

Nils Staaf

Kjell Friberg

Rurik Lund

Iris Nygård, suppleant

Gertrud Nordman, suppleant

Folkdanslaget

Danslagets  syfte är att sprida intresse för och kunskap om gångna tider, främst Österbottnisk  bygdekultur och traditioner beträffande folkdans, spelmansmusik och dräktbruk samt att föra dessa traditioner vidare.

Brages folkdanslag dansar onsdagar kl. 19-20.30 vid Cantar i Vöråstan och uppträder på olika evenamng och tillställningar vid Bragegården och på utomstående platser under året.